OK

فروش خارجی

فروسيليس ايران ( شركت سهامي عام ) در راستاي طرح و توسعه خود آلیاژ فروسيليسيم منيزيم را توليد مي نمايد. اين محصولات از لحاظ ...

ifc

صنعت سبز

محصولات اين كارخانه شامل فروسيليسيم، فروسيليسیم منيزيم و پودر ميكروسيليكا به بسیاری ازكشورها صادر...

ifc

طرح و توسعه

فروسیلیسیم ، فروسیلیکو منیزیم ، پودر میکروسیلیکا ..

ifc
iran ifc

چشم انداز

ما با اعتقاد بر این باور که صنایع متکی به منابع اولیه باید بیش از پیش توسعه یابند و با بکارگیری نیروی انسانی و فعال نمودن منابع کشور و تولید محصول با کیفیت در سطح جهانی سعی در خودکفایی صنایع ذوب فولاد و ریخته گری و بی نیازی کشورمان به منابع خارجی داریم.