OK
       
      

پودر میکروسیلیکا:

میکروسیلیکا محصول جانبی در فرآیند تولید فروسیلیسیم است که در صنایعی همچون ساختمان به منظور افزایش مقاومت فشاری، الکتریکی، مقاومت در برابر خوردگی بتن در صنایع پلیمری ، دیرگدازها و نسوزها کاربرد دارد. در صنایع بتن با توجه به اندازه ذرات پودر میکروسیلیکا، این محصول به صورت یک پرکننده همگن عمل نموده و ضمن پرکردن خلل و فرج اطراف دانه های خمیر سیمان موجب انسداد منافذ نفوذ پذیر و بهبود چسبندگی بتن به فولاد میگردد.

o        بسته بندی

v        کیسه بزرگ(550 و 650 کیلوگرمی)

v        کیسه کوچک (25 و 35 کیلوگرمی)