اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت فروسلیس

چارت سازمانی

آقای محسن حاجی بابا

رئیس هیات مدیره-عضو غیرموظف و غیر مستقل
 • از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۳ مدیرعامل شرکت مبادلات صنعتی ایران
 • سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۹۳ عضو هیات مدیره شرکت رزیتان و مدیرعامل شرکت رزیتان
 • از سال ۱۳۸۰ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
 • از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۳ رئیس هیات مدیره شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
 • نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق تهران و ایران تا سال ۱۳۹۳
 • از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران
 • از سال ۱۳۹۸ تاکنون رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران

آقای قاسم حاجی بابا

نائب رئیس هیات مدیره-عضو غیرموظف و مستقل
 • از سال ۱۳۶۵ الی ۱۳۷۸: مدیرعامل شرکت صنعتی شوفاژکار
 • از سال ۱۳۹۴-تا کنون: رئیس هیات مدیره شرکت تاوان سیلیس
 • از سال ۱۳۹۴-تا کنون: رئیس هیات مدیره شرکت‌ دکستروز ایران
 • از سال ۱۳۹۴-تا کنون: رئیس هیات مدیره شرکت‌ فولاد تاکستان
 • عضو هیات مدیره شرکت معدنی همراه تولید، شرکت همراه صنعت، شرکت رزیتان

خانم یاسمن حاجی بابا

نماینده شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)، سهامدار عمده با مالکیت بیش از ۳۶ درصد و عضو غیرموظف هیات مدیره
 • دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد آنالیز بازرگانی
 • شرکت صنایع فروآلیاژ ایران(سهامی خاص):رییس بازرگانی خارجی از سال ۹۳ الی ۹۶
 • شرکت فروسیلیس ایران(سهامی عام): قائم مقام مدیر بازرگانی از سال ۹۷ تا ۹۸
 • شرکت فروسیلیس ایران(سهامی عام): مدیر بازرگانی از ابتدای ۹۷ تا کنون
 • شرکت ایران کاوه سایپا : مدیر بازرگانی خارجی سال ۹۶

آقای سیروس ابن رسول صنعتی

عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی-عضو غیرموظف و مستقل
 • از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۰: مدیر فروش و مدیر پروژه تولید فروسیلیکومنیزیم شرکت فروسیلیس ایران .
 • از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲: مدیر پروژه تولید مواد اولیه دارویی شرکت نوکام
 • از سال ۱۳۸۲ تا تیرماه ۱۳۸۸: معاونت طرح توسعه و مدیر پروژه شرکت رزیتان
 • از تیرماه ۱۳۸۸ تا تیرماه ۱۳۹۴ : مدیرعامل فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام).
 • سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴: عضو هیات مدیره شرکت صنایع فروآلیاژ ایران .

خانم ناهید حاجی بابا

عضو هیات مدیره -عضو غیرموظف و مستقل
 • عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)
 • عضو مؤسس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)
 • سهامدار شرکت رزیتان و شرکت صنعتی شوفاژکار (سهامی خاص)
 • سهامدار شرکت صنایع فروآلیاژ صنایع ایران (سهامی خاص)
 • سهامدار شرکت معدنی همراه تولید (سهامی خاص)
 • از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴: مدیرعامل شرکت لولاسازی

آقای مهدی حاجی بابا

عضو هیات مدیره -عضو غیرموظف و مستقل
 • از سال ۱۳۸۴ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
 • از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۴ : قائم مقام شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران
 • از سال ۱۳۹۲ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
 • از سال ۱۳۹۴ تا کنون : عضو انجمن‌های مدیران صنایع، علمی ریخته گری، صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری، تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از سال ۱۳۹۴ تا کنون مدیرعامل شرکت رزیتان (سهامی خاص)

آقای میثم احمدی شهرابی

عضو هیات مدیره-عضو غیرموظف و مستقل
 • دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • از سال ۱۳۷۹ تاکنون فعال در بازار آهن و فولاد و بازار سرمایه
 • از سال ۱۳۹۶ به صورت مقطعی عضو هیات مدیره شرکت فروسیلیس ایران
 • از سال ۱۳۹۸ تاکنون مدیرعامل شرکت تحلیل گران نیک سهم اترک

آقای محمدعلی کی پور

مدیرعامل ، خارج از هیات مدیره
 • کارشناسی مهندسی متالورژی – گرایش استخراج فلزات
 • از سال ۷۵ تا ۸۰ سرپرست شیفت تولید در شرکت فروسیلیس ایران
 • از سال ۸۰ تا ۸۴ جانشین رئیس تولید
 • از دی ماه ۹۶ تا خردادماه ۹۸ مدیر کارخانه
 • از مهرماه ۹۸ تاکنون مدیرعامل
 • نائب رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع فروآلیاژ

آقای فرهاد خراسانیان

مدیر کارخانه
 • لیسانس متالورژی صنعتی گرایش ریخته گری از دانشگاه سمنان
 • سرپرست شیفت تولید از شهریور ۱۳۸۴ الی مهر ۱۳۹۲
  • سرپرست تولید فروسیلیکومنیزیم و جانشین رئیس تولید از مهر ۱۳۹۲ الی تیر ۱۳۹۸

  • رئیس تولید فروسیلیسیم از تیر ۱۳۹۸ الی اردیبهشت ۱۴۰۲

  • مدیریت کارخانه فروسیلیس ایران از اردیبهشت ۱۴۰۲

آقای مرتضی باقری

مدیر امور مالی
 • دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
 • از سال ۸۱ الی ۸۳ حسابرس داخلی شرکت سیمان درود
 • از سال ۸۳ الی ۸۹ به عنوان سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
 • از سال ۸۹ الی ۹۷ به عنوان مدیر حسابداری در شرکت آهن و فولاد ارفع
 • از اردیبهشت ۹۸ الی اسفند ۹۸ به عنوان مدیر امور مالی در شرکت ویما
 • عضو پیوسته انجمن های حسابداری، حسابرسی و مدیران مالی حرفه ای ایران

آقای نیما خطیبی

مدیر پروژه طرح و توسعه
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 • کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات
 • سرپرست دفتر فنی و مهندسی از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹
 • رئیس دفتر فنی و مهندسی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱
 • رئیس اجرایی طرح و توسعه از سال۱۴۰۱  تا سال ۱۴۰۲
  • مدیر طرح و توسعه از فروردین سال ۱۴۰۲ تا کنون

آقای محمود طاهری

مدیر منابع انسانی و امور اداری
 • دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق
 • شرکت نیکان پلاستیک: مدیر کارخانه از ۷۳ تا ۸۷
 • شرکت ابزارمهدی: مدیر کارخانه از ۸۹ تا ۹۱
 • شرکت فروالیاژ ایران: مدیر منابع انسانی از ۹۱ تا ۹۶
 • شرکت سپهر الکتریک: مدیر منابع انسانی از ۹۶ تا ۹۸
 • شرکت فروسیلیس ایران: مدیر منابع انسانی و امور اداری از آبان ۹۹ تا کنون

IT Manager

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
 • متخصص تجهیزات Cisco،HP وMikrotik
 • متخصص سرورها و سرویس‌های مبتنی بر Microsoft و Vmware
 • توسعه تجارت شبکه آرشیدا: از سال ۸۹ تا ۹۱ ، کارشناس شبکه
 • شرکت توسعه نرم افزار سهند: از سال ۹۲ تا ۹۳ کارشناس پشتیبانی
 • شرکت فروسیلیس ایران(سهامی عام): از سال ۹۳ تا ۹۷،کارشناس واحد IT
 • شرکت فروسیلیس ایران(سهامی عام): از سال ۹۷ تا کنون، مدیر واحد IT

کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره

کمیته انتصابات

کمیته مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی