برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) 300 205 شرکت فروسیلیس ایران

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در نظر دارد، مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 خود را در ساعت هشت و سی دقیقه صبح روز سه شنبه 21 خردادماه 1398 در طبقه دهم سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان آیت اله طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 برگزار نماید؛ لذا از شما سهامدار محترم دعوت می گردد در این جلسه حضور بهم رسانید.

حضور پرشور شما عزیزان سهامدار در این جلسه موجب دلگرمی ماست.

هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)