برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه گیفا 2019 در دوسلدورف آلمان

برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه گیفا 2019 در دوسلدورف آلمان

برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه گیفا 2019 در دوسلدورف آلمان 200 200 شرکت فروسیلیس ایران

شرکت فروسیلیس ایران در چهاردهمین نمایشگاه گیفا 2019 واقع در شهر دوسلدرف آلمان با غرفه ای به مساحت66 متر حضور بهم رسانیده است . این نمایشگاه به مدت 5 روز از تاریخ 4 لغایت 8 تیر1398 از ساعت 9 صبح الی 18 بعداز ظهر برگزار شده است ، مشتری های صادراتی و تامین کنندگان وارداتی از غرفه شرکت فروسیلیس ایران بازدید به عمل آوردند.

گالری تصاویر