برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسيب های اجتماعی ويژه کارکنان در شرکت فروسیلیس ایران

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسيب های اجتماعی ويژه کارکنان در شرکت فروسیلیس ایران

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسيب های اجتماعی ويژه کارکنان در شرکت فروسیلیس ایران 745 375 شرکت فروسیلیس ایران

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسيب هاي اجتماعي

 ويژه کارکنان در شرکت فروسیلیس ایران

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسيب هاي اجتماعي ويژه کارکنان با هدف آگاهي بخشي و افزايش سطح اطلاعات کارکنان با عوارض، آسیب ‌های مواد مخدر و پیشگیری از این پدیده شوم و اثرات آن ها، باورهاي شايع و اشتباه در مورد اعتياد و مواد مخدر، شناسايي پرسنل در معرض خطر و نحوه ارجاع و مداخله و آموزش تفكر نقادانه با تدریس خانم دکتر نوری مدرس ارشد با بیش از 10 سال سابقه کار روان درمانی و مشاوره در مراکز مشاوره اعم از مراکز ترک اعتیاد مشاوره خانواده و مشاوره صنعتی  در روز سه شنبه مورخ 8 مرداد سال جاری در شرکت فروسیلیس ایران با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی با حضور 60 نفر (21 نفر بصورت مدعو خارج از سازمان شامل مسئولین hse و مدیران شرکت های دیگر شهرک صنعتی ونمایندگان استانداری و اداره کار و 39 نفر از پرسنل داخل سازمان شامل روسا و سرپرستان و کارگران)  برگزار گردید.

پس از کارگاه فوق مسئولین اداره کار و استاد محترم خانم دکتر نوری  از خانه بهداشت کارخانه فروسیلیس بازدید کرده و با رئیس واحد HSE و با مسئول آموزش صحبت هایی در خصوص عملکرد و وظایف واحد HSE در کارخانه صورت گرفت.

 

گالری تصاویر