اهداء تجهیزات پزشکی به بیمارستان کوثر سمنان

اهداء تجهیزات پزشکی به بیمارستان کوثر سمنان

اهداء تجهیزات پزشکی به بیمارستان کوثر سمنان 810 455 شرکت فروسیلیس ایران

اهداء تجهیزات پزشکی به بیمارستان کوثر سمنان

 

به همت جناب آقای مهندس مجید محمد زاده از اعضای هیئت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)، یک دستگاه سونوگرافی و یک دستگاه اکو کاردیوگرافی به ارزش 6.800.000.000 ریال به بیمارستان کوثر سمنان اهدا گردید، همچنین مبلغ 700.000.000 ریال جهت خرید برخی از اقلام ضروری توسط سایر اعضا هیئت مدیره این شرکت به بیمارستان مذکور در قالب کمک نقدی اهدا گردید.

 

 

 

گالری تصاویر