Posts By :

ali

پودر میکروسیلیکا

بررسی مشخصات وکاربرد پودر میکروسیلیکا تولید شده در شرکت فروسیلیس ایران

بررسی مشخصات وکاربرد پودر میکروسیلیکا تولید شده در شرکت فروسیلیس ایران 600 400 Iran Ferrosilice Co

مقدمه شركت فروسيليس ايران يكی از شركت های موفق و جزء اولين توليد كننده فروآلياژها دركشور بوده كه قريب به 20 سال است درحال فعاليت می باشد و توليدات آن…

بیشتر

مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی

مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی 400 267 Iran Ferrosilice Co

مخزن ذخیره آب 10 هزار متر مکعبی نظر به خشکسالی های اخیر کشور، شرکت فروسیلیس ایران جهت تامین آب مصرفی کارخانه در فصل گرم و خشک تابستان در تاریخ 97/7/22…

بیشتر