مقالات

پودر میکروسیلیکا

بررسی مشخصات وكاربرد پودر ميكروسيليكا توليد شده در شركت فروسيليس ايران

بررسی مشخصات وكاربرد پودر ميكروسيليكا توليد شده در شركت فروسيليس ايران 600 400 شرکت فروسیلیس ایران

مقدمه شركت فروسيليس ايران يكی از شركت های موفق و جزء اولين توليد كننده فروآلياژها دركشور بوده كه قريب به 20 سال است درحال فعاليت می باشد و توليدات آن…

بیشتر