پودر میکروسیلیکا

پودر میکروسیلیکا

بسته بندی

کیسه بزرگ ۵۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرمی
کیسه کوچک ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرمی

کاربرد ها

در صنایع ساختمانی بمنظور افزایش مقاومت فشاری و الکتریکی و مقاومت در برابر خوردگی بتن
در صنایع پلیمری
در صنایع دیرگدازها و نسوزها

از محصولات فرعی تولید فروسیلیسیم می باشد که پودر با ساختار شیشه ای فوق العاده ریز ( غبار قابل تنفس ) به شکل کلوخه ای با دمای ذوب حدود ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. این محصول به عنوان خطری برای محیط زیست توصیف نشده است، اشتعالزا نیست و در صورت تماس با بدن خطراتی مانند خارش و خشکی چشم، سوزش پوست و سوزش و خشکی غشاء غلطی انسان را تهدید می کند. جهت رفع آسیب پوست آن را با آب فراوان یا محلول سالین بشوئید و به چشم پزشک مراجعه کنید. درمواردی که مصدوم غبار را تنفس کرده باشد فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. حفاظت های شخصی در هنگامی که در معرض غبار هستید عبارتند از استفاده از دستکش محافظ و عینک و مهمترین عامل استفاده از ماسک محافظ اختصاصی می باشد.
آنالیز شیمیایی پودر میکروسیلیکا و دانه بندی آن به قرار ذیل می باشد:

پودر میکروسیلیکا
آنالیز پودر میکروسیلیکا
پودر میکروسیلیکا 40