محصولات

درباره آزمایشگاه شیمی شرکت فروسیلیس ایران

آزمایشگاه شیمی شرکت فروسیلیس ایران همگام با احداث کارخانه از سال ۱۳۷۴ شروع به فعالیت نموده است . این آزمایشگاه در زمینه آنالیز شیمیایی فرو آلیاژها ، کانی های فلزی و موادکربنی با آزمونهای داخلی فعالیت می نماید و به عنوان مرجعی مطمئن جهت انجام آزمونهای موارد ذکر شده می باشد .
این آزمایشگاه با هدف افزایش سطح رضایتمندی گیرندگان خدمات خود و ارتقاء سطح کیفی فرآیندهای مرتبط با آزمون ، تصمیم به استقرار و اجرای نظام تائید صلاحیت آزمایشگاه بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 : 2005 و اعمال رویه های حرفه ای خوب نموده است.

  • دریافت بازخوردازمشتریان وپیگیری سریع ومناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان وارائه پاسخ مناسب به آنها.
  • استفاده از افراد دارای صلاحیت درآزمایشگاه به منظور اطمینان از انجام صحیح و دقیق آزمون ها.
  • افزایش آگاهی و انطباق صلاحیت کارکنان با نیاز مندیهای آزمون و الزامات سیستم های مدیریتی.
  • توسعه و بهبود دامنه فعالیت های آزمایشگاه در ارتباط با آزمون ها از طریق مطالعات وخرید تجهیزات.

آزمایشگاه شیمی شرکت فروسیلیس ایران متعهد شده تا منابع و امکانات لازم را برای تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات این استاندارد های خود را فراهم کرده و اثر بخشی سیستم مدیریت آزمایشگاه را به طور مداوم بهبود بخشد وکلیه کارکنان آزمایشگاه ملزم هستند که خود را با مستندات سیستم مدیریت آزمایشگاه آشنا ساخته و آن را در کار خود اعمال کنند .

اطلاعات ایمنی

پودر میکروسیلیکا (سیلیکا فیوم)
از محصولات فرعی تولید فروسیلیسیم می باشد که پودر با ساختار شیشه ای فوق العاده ریز ( غبار قابل تنفس ) به شکل کلوخه ای با دمای ذوب حدود ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. این محصول به عنوان خطری برای محیط زیست توصیف نشده است، اشتعالزا نیست و در صورت تماس با بدن خطراتی مانند خارش و خشکی چشم، سوزش پوست و سوزش و خشکی غشاء غلطی انسان را تهدید می کند. جهت رفع آسیب پوست آن را با آب فراوان یا محلول سالین بشوئید و به چشم پزشک مراجعه کنید. درمواردی که مصدوم غبار را تنفس کرده باشد فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. حفاظت های شخصی در هنگامی که در معرض غبار هستید عبارتند از استفاده از دستکش محافظ و عینک و مهمترین عامل استفاده از ماسک محافظ اختصاصی می باشد.

فروسیلیسیم (FeSi )
این ماده محصول اصلی تولید شرکت فروسیلیسیم ایران می باشد. حالتفیزیکی جامد و خاکستری نقره ای می باشد. دمای ذوب آن ۱۲۹۰-۱۳۹۰ درجه سانتیگراد می باشد، وزن مخصوص آن ۲٫۵-۵٫۴ g/m3 می باشد. این محصول به عنوان ماده افزودنی در صنایع ریخته گری و فولادسازی کاربرد دارد.
این ماده به صورت خرد شده و خشک غیر قابل اشتعال است و خودسوزی نداشته و حمل و نقل آن باید بر اساس مقررات جابجایی مواد شیمیایی انجام شود. تنفس غبار این ماده برای ریه ها و اعضای مخاطی ایجاد سوزش می کند.تماس این ماده با پوست و چشم موجب خارش و خشکی می گردد. استفاده از عینک و ماسک محافظ و از همه مهمتر استفاده از ماسک تنفسی محافظ اختصاصی بر اساس EN 149FFP 2S و تهویه مناسب در محل کار الزامی می باشد. در صورت تماس با پوست و چشم شستشوی با آب فراوان و در صورت استنشاق انتقال مصدوم به هوای آزاد الزامی است.

فروسیلیکومنیزیم (FeSiMg)
این ماده به شکل کلوخه ای و دانه بندی شده به رنگ خاکستری نقره ای و با سطح فلزی بوده و دمای ذوب آن ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. این ماده اشتعالزا بوده و در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت یا اسید و باز منجر به تولید گازهای بسیار خطرناکی میگردد. تنفس این غبار و گاز برای ریه ها و اعضای مخاطی ایجاد سوزش می کند. در صورت تماس این ماده با پوست و چشم باعث سوزش و خشکی و خارش چشم میشود و در صورت تماس با آب فراوان شسنشو گردد. حفاظت از طریق پوشیدن عینک یا ماسک محافظ چشم و با استفاده از ماسک محافظ اختصاصی استاندارد انجام میگردد و تهویه مطبوع در محل کار الزامیست. این ماده باید در محیط خشک و تهویه دار نگهداری شود و از اسید و باز و رطوبت دور باشد.